رده:آیه تطهیرذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :
آل‌محمد (ص)
آیات تطهیر
اهل بیت پیامبر
اهل‌بیت
جعبه‌ابزار