رابطه زهد و تولیدذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تولید، زهد، تولیدکار، تلاش، عزلت.

پرسش: رابطه زهد و تولید چیست؟

پاسخ: دریافت درست از معنای زهد، هیچ‌گاه در تقابل با تلاش و تولید نخواهد بود. آنچه که تعالیم دینی از تشویق به زهد دنبال می‌کنند، دل نبستن به زندگی دنیا و غفلت از آخرت و ارزش‌های الاهی است.عدم تقابل بین زهد و تولید

[ویرایش]

«زهد» که عبارت از دل کندن از دنیا و اکتفا به حداقل‌ها است، هیچ منافاتی با کار و تولید در بخش‌های مختلف چه در جنبه اقتصاد فردی و چه در جنبه‌های کلان کشوری و ملی ندارد.
اگر در روایات و آموزه‌های دینی به زهد و قناعت سفارش و از تکاثر و ثروت‌اندوزی نهی شده است، از آن‌طرف به کار و تلاش در بخش‌های مختلف کشاورزی، بازرگانی، صنعتی و...نیز توصیه شده است. سیره و روش پیشوایان دین نیز این گونه بوده است که نسبت به مال و سرمایه دنیا زاهد بودند و به حداقل خوراک و پوشاک اکتفا می‌کردند. اما از کار کشاورزی و تولید دریغ نداشتند؛ چرا که اگر کار می‌کردند و سرمایه‌ای به دست می‌آوردند، مازاد بر نیاز خود را انفاق می‌نمودند؛ برای بهره‌مندی دیگران و جامعه محصول کار خویش را وقف نموده؛ و در جهت غنای اقتصادی جامعه و محتاج نبودن به دیگران تلاش و تشویق می‌نمودند.

← در دنیای کنونی


در دنیای کنونی بویژه، این معنا بهتر قابل درک است. اگر کشور اسلامی از روی زهد، گوشه‌نشینی، عزلت و اکتفا به حداقل‌ها قناعت کند، بدیهی است که در برابر دنیای پیش‌رفته همیشه محتاج است، و در تمامی مایحتاجش باید دست نیاز به سوی دیگران دراز کند که این چنین برداشتی از زهد مورد پذیرش اسلام نخواهد بود.

نتیجه

[ویرایش]

روشن است که دریافت درست از معنای زهد، هیچ‌گاه در تقابل با تلاش و تولید نخواهد بود. آنچه که تعالیم دینی از تشویق به زهد دنبال می‌کنند، دل نبستن به زندگی دنیا و غفلت از آخرت و ارزش‌های الاهی است. انسان مؤمن در عین کار و تلاش، می‌تواند نسبت به دنیا زاهد باشد؛ به این معنا که نه تنها کار و سرمایه او را از خدا غافل نسازد که کارهای اقتصادی و تولیدی را در راستای رسالت دینی و انسانی خویش بداند.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «رابطه زهد و تولید»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار