رابطه زن و مرد پس از عقد دائمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: همسر شرعی، عقد دائم، ازدواج.

پرسش: در معاشرت با همسر شرعى و قانونى، به لحاظ جارى شدن عقد دائم، چه ميزان آزادی وجود دارد؟ در حالي که هنوز مراسم صورى ازدواج انجام نشده است.

پاسخ:


ارتباط با همسر بعد از عقد

[ویرایش]

پس از خوانده شدن عقد نکاح، هرگونه استمتاع بين زن و شوهر جايز است؛ مگر آن‌که با توافق طرفين يک نوع استمتاع خاص ممنوع و موکول به شب زفاف شده باشد که در اين صورت مرد بايد به شرط خود پايبند باشد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله « رابطه زن و مرد پس از عقد دائم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار