رابطه با افراد معصیت کارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رابطه با افراد معصیت‌کار.

پرسش: رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده‌اند، چگونه باید باشد؟

پاسخ:


رابطه با افراد گناه‌کار

[ویرایش]

معیار، وضعیت فعلی اشخاص است، اگر از آن‌چه انجام داده‌اند، توبه کرده باشند، معاشرت با آنان مانند معاشرت با سایر مؤمنین است؛ ولی کسی که در حال حاضر هم مرتکب حرام می‌شود، باید او را از طریق نهی از منکر از آن کار منع کرد و اگر از انجام فعل حرام اجتناب نمی‌کند، مگر با دوری جستن از او، قطع رابطه و ترک معاشرت با وی از باب نهی از منکر واجب می‌شود.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «رابطه با افراد معصیت کار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار