رؤیت هلالذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رؤيت هلال، اول ماه رمضان، تقویم.

پرسش: آيا اول اولین ماه مبارک رمضان و آخر آن با رؤيت هلال ثابت می‌شود يا با تقویم، هرچند ماه شعبان سی روز نباشد؟

پاسخ: رؤيت شخص مکلف يا با شهادت دو فرد عادل، يا با شهرتی که مفيد علم است يا با گذشت سی روز و يا به وسيله حکم حاکم ثابت می‌شود.


ثبوت اول یا آخر رمضان

[ویرایش]

اول يا آخر ماه رمضان با رؤيت شخص مکلف يا با شهادت دو فرد عادل يا با شهرتی که مفيد علم است يا با گذشت سی روز و يا به وسيله حکم حاکم ثابت می‌شود.
[۱] دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی).


منبع

[ویرایش]

سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «رؤیت هلال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۰۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار