دعا برای سلامتی تا پایان عمرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سلامتی، پایان عمر.

پرسش: معنای جمله «اللّهمَّ امتعنا باسماعنا و ابصارنا و قوّتنا ما احییتنا و اجعلها الوارث منّا و لا تجعل مصیبتنا فی دیننا» چیست؟ منظور از اسماع، ابصار و قوه چیست؟

پاسخ: مراد از اسماع، نیروهای شنوایی، مراد از ابصار، نیروهای بینایی و منظور از قوّه، سایر نیروهای جسمی و روحی انسان است؛ یعنی خدایا! تا ما را زنده نگه داشته‌ای، از این نیروها برخوردار فرما!


فرازی از دعاهای نیمه شعبان

[ویرایش]

«اللّهمَّ امتعنا باسماعنا و ابصارنا و قوّتنا ما احییتنا و اجعلها الوارث منّا و لا تجعل مصیبتنا فی دیننا».

← مراد از اسماع، ابصار و قوه


این جملات، در دعاهای نیمه شعبان است و مقصود از اسماع، نیروهای شنوایی و از ابصار، نیروهای بینایی و منظور از قوّه، سایر نیروهای جسمی و روحی انسان است؛ یعنی خدایا! تا ما را زنده نگه داشته‌ای، از این نیروها برخوردار فرما!

← مراد از الوارث منّا


و ظاهر وارث بودن این امور این است که تا وقت مرگ، آن‌ها سالم باشند؛ به گونه‌ای که گفته شود روح بیرون شد و این نیروها سالم بودند.
و محتمل است مراد این باشد که آثار خارجیه و امور خیریه فراوانی به واسطه این نیروها باقی گذاریم؛ از قبیل: تعمیر مساجد، تکایا، کتب علمی، شاگردان نیکو، اولاد صالح و غیره که بقای آن‌ها پس از مرگ به منزله وارث بودن خود آن اعضا از انسان است.

← مراد از مصیبتنا


و اما جمله «و لا تجعل مصیبتنا فی دیننا» عارض شدن هر نقص و گناه (اخلاقی، عملی و اعتقادی) بر مؤمن، مصیبت در دین اوست و ابتلای به هر ضرر جانی و مالی برای او با حفظ دینش، مصیبت در دنیای اوست؛ و هم‌چنین اگر دو گروه با هم بجنگند، تلفات جانی و مالی در جبهه حق، مصیبت در دنیا و منافع جبهه باطل، مصیبت در دین اوست.

نسخه‌ای دیگر از دعا

[ویرایش]

در برخی نسخه‌های این دعا پس از جمله: «و اجعله الوارث منّا» جمله «و اجعل ثارنا علی من ظلمنا» است؛ یعنی خون‌بهای ما را به گردن ستم‌کارها قرار ده و ظاهراً این جمله، کنایه از این است که در هر درگیری و کشت و کشتاری ما را در طرف حق قرار ده؛ زیرا در نبردهای میان اهل حق و باطل آن‌چه از اهل حق کشته شود، خونش به گردن طرف باطل است و هر چه از اهل باطل کشته شود، خونش به گردن اهل حق نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌طاووس، علی بن موسی، الاقبال الاعمال، ج۳، ص۳۲۱.    
۲. عاملی، زین‌الدین بن علی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۲۱۱.    


منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «دعا برای سلامتی تا پایان عمر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار