حضور در مجلس گناهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حضور در مجلس گناه.

پرسش: شرکت در مجالس و میهمانی‌هایی که شاید گناه در آن انجام شود، چه حکمی دارد؟

پاسخ:


شرکت در مجالس گناه[ویرایش]

اگر حضور در مجلس گناه موجب ارتکاب گناه يا تأييد آن باشد، يا نهی از منکر متوقف بر خروج از آن مجلس يا شركت نكردن در آن باشد، بايد انسان در آن مجلس شرکت نکند و اگر در آن حضور دارد، آن‌جا را ترک کند.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «حضور در مجلس گناه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۲.    جعبه‌ابزار