جدا شدن روح در خوابذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خواب، بدن، نفس، روح.

پرسش: جداشدن روح از بدن هنگام خواب چگونه است؟ اگر روح جدا شود چگونه ما زنده‌ایم؟ اگر ما زنده‌ایم چرا روحمان در بدنمان نیست؟ اگر خدا اجازه بازگشت روح به جسم را ندهد شخص می‌میرد پس در اینجا عزرائیل چه می‌کند؟ مگر او مامور قبض روح نیست؟

پاسخ: در حالت مرگ تقریبا تمام مراتب روح از بدن جدا می‌شود؛ اما در حالت خواب برخی از مراتب روح در بدن باقی است. در برخی از روایات، مرتبه‌ای از انسان که در حالت خواب در بدن می‌ماند «روح» نامیده شد و مرحله‌ای از آن که از بدن جدا می‌شود «نفس» گفته شد.
ارتباط روح با بدن[ویرایش]

انسان ترکیبی از روح و جسم است؛ روح گوهری است غیر مادی که ارتباط آن با جسم مایه نور و حیات آن است. اما باید توجه داشت روح یا نفس انسان دارای مراتب و درجات است. در حالت مرگ تقریبا تمام مراتب روح از بدن جدا می‌شود؛ اما در حالت خواب برخی از مراتب روح در بدن باقی است. در برخی از روایات، مرتبه‌ای از انسان که در حالت خواب در بدن می‌ماند «روح» نامیده شد و مرحله‌ای از آن که از بدن جدا می‌شود «نفس» گفته شد. «عن ابی جعفر (علیه‌السّلام) قال ما من احد ینام الا عرجت نفسه الی السماء و بقیت روحه فی بدنه و صار بینهما سبب کشعاع الشمس فان اذن الله فی قبض الارواح اجابت الروح النفس و اذا اذن الله فی رد الروح اجابت النفس الروح» [۱]
به بیان دیگر رابطه روح با جسم به هنگام خواب به حداقل می‌رسد و بسیاری از پیوندهای این دو قطع می‌شود، اما نه آن چنان که رابطه به کلی قطع شود، بنابر این روح نسبت به بدن دارای سه حالت است:
۱. ارتباط تام (حالت حیات و بیداری)، ۲. ارتباط ناقص (حالت خواب)، ۳. قطع ارتباط به طور کامل (حالت مرگ).
به همین جهت «خواب» چهره ضعیفی از «مرگ» است، و «مرگ» نمونه کاملی از «خواب» است. [۲]

خواب و مرگ در قرآن[ویرایش]

از آن جهت که خواب و مرگ در اصل انقطاع روح از بدن، مشترک‌اند، در برخی آیات قرآن خواب و مرگ کنار هم آمدند: «خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می‌کند، و ارواحی را که نمرده‌اند نیز به هنگام خواب دریافت می‌کند». [۳]

پانویس[ویرایش]
 
۱. طبرسی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۷۸۱، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۴۷۷ - ۴۷۹، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۳. زمر/سوره۳۹، آیه۴۲.    


منبع[ویرایش]


پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «جدا شدن روح در خواب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه‌ابزار