تحریک شدن هنگام صحبت با نامزدذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: جنابت، نامزد

پرسش: من مدتی است که نامزد کرده‌ام هر وقت که او را می‌بینم و یا با او حرف می‌زنم علی رغم این که هیچ حس شهوانی به او ندارم، آلتم نعوظ پیدا می‌کند و حتی مقداری منی خارج می‌شود چرا و چه کار کنم؟

پاسخ: باید توجه داشت چنین نامزدی به عنوان این که مقدمه ازدواج است مطلوب و پسندیده است، امّا هیچ گونه محرمیتی را ایحاد نمی‌کند، از این رو در موردی که کسی قصد ازدواج داشته باشد، در این صورت صحبت کردن (پیرامون زندگی آینده‌شان) و حتی نگاه به بدن وی اشکال ندارد، امّا این در صورتی است که فقط برای کسب اطّلاع یا افزایش اطّلاع از همسر آینده باشد.
امّا در صورتی که برای ازدواج و مقدمه آن نباشد این عمل مورد پسند دین نیست و با علائم و نشانه‌هایی که بیان شد، یقینا بدون حس شهوانی نیز نبوده است و همین ممکن است که موجب شود که انسان کم کم به حرام بیفتید، از این رو پیشنهاد می‌شود قبل هر چیز اقدام به خواندن عقد ازدواج (موقت یا دائم) نمایید.چند نکته

[ویرایش]

پیش از پرداختن به پاسخ، لازم است نکته‌ای را متذکر شویم.

← مذی


این که در پرسش‌تان گفتید: علی رغم این که هیچ حس شهوانی به او ندارم،...منی خارج می‌شود، باید توجه داشته باشید آبی که معمولا در چنین حالت از انسان خارج می‌شود، مذی است نه منی و غسل هم ندارد و با شرایطی پاک می‌باشد.

← نامزدی با عقد شرعی


البته برای این پرسش شما دو فرض متصور است.
این که نامزدی همراه با عقد شرعی باشد، در این صورت نه تنها اشکال ندارد بلکه هر گونه استمتاع و لذت بردن از همسر شرعی بلا مانع است.

← نامزدی بدون عقد شرعی


این که تنها نامزدی باشد و هیچ‌گونه عقدی انجام نگرفته باشد که ظاهراً پرسش شما نیز همین مورد است.
در این حالت: اولاً باید توجه داشت چنین نامزدی به عنوان این که مقدمه ازدواج است مطلوب و پسندیده است امّا هیچگونه محرمیتی را ایحاد نمی‌کند، از این رو در موردی که کسی قصد ازدواج داشته باشد، تنها در صورتی که بخواهد از ویژگی‌های همسر آینده خود کسب اطلاع کند، می‌تواند با وی صحبت کند یا حتی به بدن وی نگاه کند.
ثانیاً امّا در صورتی که برای ازدواج و مقدمه آن نباشد این عمل مورد پسند دین نیست و با علائم و نشانه‌هایی که بیان گردید معلوم می‌شود بدون حس شهوانی نیز نبوده است و چه بسا کم کم منجر به حرام شود، از این رو پیشنهاد می‌شود از این ارتباط دست کشیده و برای عقد ازدواج راه‌های عرفی و شرعی را طی نمایید.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تحریک شدن هنگام صحبت با نامزد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۷/۲۵.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار