اولین کار پیامبر بعد از سفرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سفر فاطمه خداحافظی رسول خدا ملاقات

پرسش: اولین کاری که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بعد از بازگشت از سفر انجام می‌دادند چه بود؟

پاسخ: اولین کاری که پیامبر اکرم بعد از بازگشت از سفر انجام می‌دادند رفتنیه دیدار فاطمه (سلام‌الله‌علیها) بود.


دیدار فاطمه

[ویرایش]

در منابع روایی، روایات بسیاری وجود دارد که پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هرگاه می‌خواست مسافرت برود با آخرین کسی که خداحافظی می‌کرد حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) بود. همچنین در بازگشت از سفر، به دیدار اولین شخصی که می‌رفت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) بود.

← روایت ثوبان


برخی از روایات در این زمینه را بیان می‌کنیم:
«عن ثوبان مولی رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: کان رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اذا سافر آخر عهده بانسان من اهله فاطمة و اول من یدخل علیه اذا قدم فاطمة علیه‌السّلام ...»؛ سیره رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چنین بود که هر وقت به سفر می‌رفت با آخرین کسی از بستگانش که خداحافظی می‌کرد فاطمه (سلام‌الله‌علیها) بود، و زمانی که برمی گشت با اول کسی که دیدار می‌کرد حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) بود.

← روایت از امام باقر


«عن زرارة عن ابی جعفر (علیه‌السّلام) قال: کان رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اذا اراد السفر سلم علی من اراد التسلیم علیه من اهله ثم یکون آخر من یسلم علیه فاطمة (علیه‌السّلام) فیکون توجهه الی سفره من بیتها و اذا رجع بدا بها»؛
از امام پنجم (علیه‌السّلام) روایت شده است: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به هنگام سفر از بستگان خویش خداحافظی کرده و آخرین نفری که از او خداحافظی می‌کرد، فاطمه (سلام‌الله‌علیها) بود، و به عبارتی از خانه او سفر را شروع نموده و در بازگشت نیز ابتدا به دیدار او می‌شتافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج۲، ص۷۸.    
۲. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص۹۴، شریف رضی، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۲ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست برگرفته از مقاله «اولین کار پیامبر بعد از سفر» تاریخ بازیابی ۱۳۹۲/۰۴/۲۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار