الفاظ در نگاه ادبی و منطقیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: بحث‌های منطقی‌، بحث‌های ادبی، موضوع الفاظ، منطق.

پرسش: چه تفاوتی میان بحث‌های منطقی و ادبی درباره موضوع الفاظ وجود دارد؟ چون هم در منطق از الفاظ بحث می‌شود و هم در ادبیات.تفاوت بحث الفاظ در نگاه ادبی و منطقی

[ویرایش]

تفاوت بحث الفاظ در نگاه ادبی و منطقی را می‌توان با دو عنوان تفاوت‌های کلی و جزئی مورد بررسی قرار داد.

← تفاوت‌های کلی←← اول


رسالت اصلی علم منطق بحث از مفاهیم کلی است و بسیاری از منطقیون تصریح کرده‌اند که سنخ قضایای منطقی از سنخ قضایای طبیعی است. از آن‌جا که برقراری مفاهیم بین مردم و نقل افکار غالباً از طریق لفظ صورت می‌پذیرد، ازاین‌رو به ناچار در علم منطق از الفاظ نیز بحث می‌شود. حال آن‌که در ادبیات و لغت، الفاظ خود موضوع اصلی این علوم هستند.

←← دوم


تفاوت دیگر آن است که در علم منطق از الفاظ و لغات از یک جهت کلی بحث می‌شود و قواعد و موضوعاتی که بیان می‌شود، اختصاص به یک زبان خاص ندارد؛ چنان‌چه گفته می‌شود، علم منطق از یک جهت عامه به بحث در مورد الفاظ می‌پردازد؛ ولی در ادبیات، لغات و الفاظ تنها براساس قواعد مندرج در خود آن زبان مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ و قواعد هر زبان در مورد الفاظ متفاوت از دیگر زبان‌هاست.

← تفاوت‌های جزئی


از آن‌جا که در علم منطق اصالت بحث با مفاهیم و معانی است، ازاین‌رو مباحثی مانند دلالت تضمنی و التزامی و هم‌چنین رابطه بین مفاهیم، مانند تخالف، تماثل و تقابل‌های چهارگانه بین نیز مطرح می‌گردد؛ در حالی‌ که در ادبیات هیچ‌گاه یک بحث مجزا از این موارد صورت نمی‌گیرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمدرضا، المنطق، تصحیح علی شیروانی، ج۱، ص۳۹ و ۴۰، مؤسسه انتشارات دار العلم، قم ۱۳۸۲ش.    


ممنبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «الفاظ در نگاه ادبی و منطقی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار