از بین رفتن بکارت در دوران عقدذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: بکارت، دوران نامزدی، عقد.

پرسش: آیا اشکال دارد مردی در دوران عقد، آثار بکارت را در همسر خود از بین ببرد یا خیر؟

پاسخ: گرچه در دوران عقد هرگونه تمتع و لذت جنسی از همسر مشروع و قانونی می‌باشد، ولی ممکن است خانواده دختر و پسر نسبت به از بین رفتن بکارت در دوران عقد احساس خوبی نداشته باشند و آن را امری ناپسند و غیر مطلوب و خطرناک بدانند. بنابراین بهتر است این مسئله به شب عروسی گذاشته شود و در دوران نامزدی از تمتعات دیگری استفاده شود تا منجر به از بین رفتن بکارت نشود.


نکته مقدماتی[ویرایش]

بعد از اجرای صیغه عقد، دختر و پسر، با یک‌دیگر زن و شوهر می‌شوند و شرعاً و قانوناً همه آثار ازدواج بر آن‌ها مترتب می‌شود و از آن زمان همه مخارج زن، از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و دکتر همه بر عهده داماد می‌باشد. لیکن مرسوم چنین است که زن قبل از عروسی مطالبه نفقه نمی‌کند و شوهر هم نمی‌پردازد؛ ولی اگر مطالبه کرد، باید پرداخت شود. مرد نیز در این زمان حق هرگونه تمتع مشروع را از همسرش دارد؛ لیکن مرسوم چنین است که تمتع مخصوص زناشویی را تا شب عروسی به تأخیر می‌اندازند و بهتر هم همین است. [۱]

حفظ بکارت در دوران عقد[ویرایش]

برای این مطلب دلایل چندی موجود می‌باشد که در ذیل به چند دلیل اشاره می‌شود:

← دلیل اول
دوران نامزدی فرصت بسیار مناسبی است که دختر و پسر به طور دقیقی روحیات یک‌دیگر را بشناسند و در فرصت‌های مناسب از خلق‌و‌خوی هم‌دیگر آگاهی پیدا کنند و ببینند آیا می‌توانند با طرف مقابل زندگی مشترک تشکیل دهند؛ و اگر این‌طور نباشد و مثلاً به مشکلی برخوردند، در این صورت جدایی در این دوران به مراتب راحت‌تر از زمانی است که زندگی مشترک تشکیل داده‌اند یا آثار بکارت همسر در دوران عقد از بین رفته باشد که در این صورت دختر آسیب‌های فراوان خواهد خورد. [۲]

← دلیل دوم
در بین عرف مردم رسم بر این است که در دوران عقد دختر و پسر با هم انس بیش‌تری پیدا می‌کنند و از طرفی از لحاظ اقتصادی دختر و پسر زمینه تأمین یک زندگی مشترک را فراهم می‌کنند و در این میان می‌توانند از هم‌دیگر تمتع‌های جنسی حاصل کنند؛ ولی این تمتعات باید به ‌اندازه‌ای نباشد که آثار بکارت را از بین ببرد. از بین بردن بکارت چه با رضایت هر دو طرف چه با خواست مرد باشد، در برخی فرهنگ‌ها زشت به نظر می‌آید و اگر فامیل به این مطلب پی ببرند، خیلی ناراحت خواهند شد. [۳]

← دلیل سوم
اگر به صورت غیر رسمی آثار بکارت دختر از بین برود، نوعی احساس منفی برای دختر و حتی پسر دست می‌دهد؛ چون ممکن است دختر و پسری که به صورت غیر رسمی و در دوران عقد این کار را کرده‌اند، تحت تأثیر آن فرهنگ که ازاله بکارت را در شب زفاف برای زن و مرد شأن و منزلتی می‌دانند، خود را از این منزلت محروم می‌بینند و این مسئله خاطره ناخوشی برای دختر می‌شود. [۴]

نتیجه بحث[ویرایش]

با توجه به دلایل گفته شده، آشکار می‌شود که گرچه در دوران عقد هرگونه تمتع و لذت جنسی از همسر مشروع و قانونی می‌باشد، ولی ممکن است خانواده دختر و پسر نسبت به از بین رفتن بکارت در دوران عقد احساس خوبی نداشته باشند و آن را امری ناپسند و غیر مطلوب و خطرناک بدانند. بنابراین بهتر است این مسئله به شب عروسی گذاشته شود و در دوران نامزدی از تمتعات دیگری استفاده شود تا منجر به از بین رفتن بکارت نشود.

نکته پایانی[ویرایش]

در پایان لازم به ذکر است که اگر دوران نامزدی از حد متعارف و منطقی خود که حدود چند ماه است فراتر نرود، دختر و پسر این مدت کوتاه را آسان‌تر پرهیز کرده و دچار مشکلات از این قبیل نمی‌گردند.

منابع[ویرایش]

۱. بهشت خانواده، دکتر سیدجواد مصطفوی، انتشارات ‌هاتف مشهد.
۲. جوانان و دوران نامزدی، علی‌اکبر مظاهری، انتشارات پارسایان.
۳. انتخاب همسر، ابراهیم امینی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل وابسته به موسسة‌ انتشارات امیرکبیر.

پانویس[ویرایش]
 
۱. امینی، ابراهیم، انتخاب همسر، ص۲۲۳، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل وابسته به موسسة انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، ۱۳۸۳ ش.
۲. بستان، حسین، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، ص۴۹، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۸۳ ش.
۳. امینی، ابراهیم، انتخاب همسر، ص۲۲۴، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل وابسته به موسسة انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، ۱۳۸۳ ش.
۴. امینی، ابراهیم، انتخاب همسر، ج۲، ص۱۱۱، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل وابسته به موسسة انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، ۱۳۸۳ ش.


منبع[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «از بین رفتن بکارت در دوران عقد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲.    جعبه‌ابزار