ارکان کعبهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ارکان کعبه، طواف.

پرسش: لفظ ارکان کعبه که در طواف استفاده می‌شود، کدام‌اند؟

پاسخ:


معنای ارکان کعبه

[ویرایش]

اركان كعبه، به معنای زواياى چهارگانه کعبه است.

هيأت كعبه

[ویرایش]

هيأت كعبه مربع شكل است و هر زاويه آن محاذى يكى از جهات چهارگانه (شرق، غرب، شمال و جنوب) است. به هر زاویه، رکن گفته مى‌شود.

چهار رکن کعبه

[ویرایش]

اركان كعبه عبارت‌اند از:
«رکن شرقی» كه به آن «ركن حجر»، «ركن أسود» و «ركن حجرالاسود» گفته مى‌شود. در كلمات برخى، «ركن عراقى» نيز ناميده شده است.
«رکن شمالی» كه به «ركن عراقى» معروف است، در كلمات برخى، «ركن شامى» ناميده شده است.
«رکن غربی»‌ كه برخى از آن به «ركن شامى» تعبير كرده‌اند.
«رکن جنوبی» كه به «ركن يمانى» شناخته مى‌شود. از اين عنوان در باب حج و به مناسبت در باب صلات سخن رفته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۳۸۶ ۳۸۷.    


منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «ارکان کعبه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار