ارتباط دختر و پسرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ارتباط دختر و پسر، نامحرم.

پرسش: حدود ارتباط دختر و پسر نامحرم با یک‌دیگر چه‌قدر است؟

پاسخ:


حدود ارتباط دختر و پسر[ویرایش]

در این باره به فتوای برخی مراجع اشاره می‌کنیم:

← فتوای آیت الله خامنه‌ای
بر هر زن و مرد مكلفى شرعاً واجب است در تماس و نشست و برخاست با جنس مخالف حريم ضوابط شرعى و مقررات اسلامى را دقيقاً مراعات نمايند و از هرگونه عمل و رفتارى كه آميخته به ريبه و يا موجب ترتب فتنه و فساد باشد، جداً احتراز نمايند.

← فتوای آیت الله مکارم شیرازی
در مورد مقدمات ازدواج جایز است و در غیر آن اشکال دارد.

← فتوای آیت الله سیستانی
ارتباط دو نامحرم بدون عقد ازدواج منجر به ارتکاب گناه می‌شود و جایز نیست.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «ارتباط دختر و پسر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۲۷.    جعبه‌ابزار