احکام در قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: احکام، قرآن مجید.

پرسش: لطفا آيه‌هاي مربوط به احكام را بفرستيد؟

پاسخ:آيه‌هاي مربوط به احكام

[ویرایش]

تعداد آيه‌هاي مربوط به احكام، در قرآن کریم فراوان است و به گفته برخي محققان ۳۵۹ آيه و به گفته برخي ديگر، تعداد آیات مربوط به احکام از ۵۰۰ آيه تجاوز مي‌كند؛ ازاين‌رو پرداختن و نام بردن تمام آن‌ها در اين مختصر مقدور نيست. بنابراين به معرفي منابعي در اين باره بسنده مي‌شود.

معرفی برخی منابع

[ویرایش]

۱. كاظم مدير شانه‌چي، آیات الاحکام، تهران انتشارات سمت.
۲. سيدميرابوالفتح زنجاني، تفسیر شاهی یا آیات الاحکام، در دو مجلد.
۳. سيدمحمدعلي ايازي، نقدپژوهی قرآنی (درآمدي بر مباني نظري آيات الاحكام)، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
۴. محقق اردبيلي، زبدة‌ البیان فی براهین احکام القرآن، تنظيم: رضا استادي و....، قم، انتشارات اميرالمؤمنين.
۵. زين‌العابدين قرباني لاهيجي، تفسیر جامع آیات الاحکام، انتشارات سايه.
و... .

منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «احکام در قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۲/۲۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار