آسیب رساندن به درختانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شکستن شاخه‌ درختان، اموال بیت‌المال، اموال شخصی، اسراف.

پرسش: شکستن شاخه‌ درختان چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر این درخت متعلق به مردم یا مثلاً اموال بیت‌المال است، این کار حرام است.


شکستن شاخه‌ درختان[ویرایش]

بی‌جهت نباید شاخه‌ درختان را شکست.

← اموال بیت‌المال
اگر این درخت متعلق به مردم یا مثلاً اموال بیت‌المال است، این کار حرام است.

← اموال شخصی
اگر هم باغ شخصی ماست، گاهی اوقات شکستن یک شاخه‌ درخت، اسراف یا از بین ‌بردن بی‌جهت اموال است؛ اما یک‌وقت است که شما درخت را هرس می‌کنید که آن هم کار اهل فن است، برای این‌که درخت میوه‌ بیش‌تری دهد، این اشکال ندارد.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «آسیب رساندن به درختان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۲.    جعبه‌ابزار