آب مضافذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: آب مضاف، آب.

پرسش: آب مضاف چه آبی است؟

پاسخ: به آبی در فقه مضاف گفته می‌شود که با چیزی مانند گل، آمیخته یا از چیزی مانند گل و میوه گرفته شده باشد. مقابل آن، آب مطلق است. آب مضاف در صورت پاک بودن اصل آن، پاک است؛ ولی پاک‌کنندۀ نجس و برطرف‌کنندۀ حدث نیست. آب مضاف با ملاقات با نجاست، نجس می‌شود؛ هرچند زیاد باشد. آب مضاف نجس در صورت آمیختگی با آب کر یا جاری به گونه‌ای که دیگر به آن مضاف گفته نشود، پاک می‌شود.


معنای آب مضاف[ویرایش]

آب مضاف، آب آمیخته با چیزی یا گرفته شده از چیزی را گویند.

آب مضاف در فقه[ویرایش]

به آبی در فقه مضاف گفته می‌شود که با چیزی مانند گل، آمیخته یا از چیزی مانند گل و میوه گرفته شده باشد. مقابل آن، آب مطلق است. از آن در باب طهارت بحث شده است.

پاک‌کننده نبودن[ویرایش]

آب مضاف در صورت پاک بودن اصل آن، پاک است؛ ولی پاک‌کنندۀ نجس و برطرف‌کنندۀ حدث نیست. آبی که پیش از این مضاف بوده و ‌اکنون معلوم نیست مطلق شده یا نه، مضاف محسوب می‌شود.

برخورد با نجاست[ویرایش]

آب مضاف با ملاقات با نجاست، نجس می‌شود؛ هرچند زیاد باشد؛ ولی چنان‌چه با فشار از بالا به پایین یا از پایین به بالاـ مانند فوّاره ـ در جریان باشد، با نجس شدن قسمت پایین در صورت نخست و قسمت بالا در صورت دوم، بالا و پایین آن نجس نمی‌شود؛ زیرا به نظر عرف، بالا و پایین آن دو، آب به شمار می‌رود.

پاک شدن آب مضاف نجس[ویرایش]

آب مضافِ نجس در صورت آمیختگی با آب کر یا جاری به گونه‌ای که دیگر به آن مضاف گفته نشود، پاک می‌شود؛ گرچه تعبیر به پاک شدن در این فرض خالی از مسامحه نیست؛ زیرا آب مضاف در این صورت، عنوان آب کرّ یا جاری را پیدا می‌کند و از مضاف بودن خارج می‌شود. [۱]

پانویس[ویرایش]
 
۱. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۱۱۱.    


منبع[ویرایش]

سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «آب مضاف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۰۲.    جعبه‌ابزار